HOME PICTURES FICHE CONTACT
Technische Fiche

Ruimte: 5 x 8 meter.
Een podium is niet noodakelijk,
    Plansjet speelt bij voorkeur tussen het publiek.
Akoustische instrumenten.
Repertoire uit het publiek domein;
    de organisator is geen auteursrechten verschuldigd.
Duur programma volgens afspraak.
Prijzen op afspraak, afhankelijk van de duur.
Opbouwtijd +/- 30 minuten.
Lokatie: bij buiten spelen, droge beschutte plek.
Mobiel: de groep kan zich met een oude kar in een     
    verkeersvrij stadsdeel of winkelcentrum verplaatsen.

Technical Fiche

Space: 5 x 8 meters.
A stage is not necessary,
    Plansjet prefers to play between the public.
Acoustical instruments.
Repertory out of the public domain;
    
the organizer is not obliged to copyright.
Duration of the program according agreement.
Prices according agreement, depending on duration.
Time to build up: +/- 30 minutes.
Location: when playing outside: dry, sheltered place.
Mobile: the group can move with an old barrow in a
    traffic free part of town or a shopping centre.